Opći uvjeti korištenja i zaštita osnovnih podataka

Marlex d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem servisa, programskog paketa i Interneta.

Internet je internacionalna računalna mreža koju Marlex direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

Želimo jasno reći da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Marlex poduzima mjere opreza – uključujući administrativne, tehničke i fizičke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa, objavljivanja, izmjene i uništenja.

 

Marlex neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no možda ćemo Vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaš upit.

Marlex će se potruditi da na web stranici budu objavljivani točni i aktualni podaci. Za iste ne preuzima odgovornost kod točnosti i potpunosti, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.