Izgradnja i opremanje proizvodnog pogona poduzeća MARLEX d.o.o.

eu_project_visibilityKratki opis projekta:

Poduzeće MARLEX d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava referentne oznake: KK. 03.2.1.05.0362 u svrhu provedbe projekta „Izgradnja i opremanje proizvodnog pogona poduzeća MARLEX d.o.o.“ s ciljem jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i stranom tržištu. Predmetno ulaganje u izgradnju i opremanje nove proizvodne jedinice poduzeća sufinancirano je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“ referentne oznake: KK.03.2.1.05.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je povećanje kompetentnosti poduzeća MARLEX d.o.o. ulaganje u izgradnju nove proizvodne jedinice te nabavu opreme i strojeva s ciljem opremanja proizvodnog pogona poduzeća. Ujedno, cilje je poboljšati kompetentnost poduzeća ulaganjem u edukaciju zaposlenika te dodatno zapošljavanje.

Očekivani rezultati projekta:
  • R1. Izgrađen proizvodni pogon pouzeća
  • R2. Proizvodni pogon poduzeća opremljen suvremenom opremom i strojevima
  • R3. Povećani prihod od prodaje proizvoda poduzeća na domaćem i stranim tržištima
  • R4. Povećanje broja zaposlenih
  • R5. Provedena edukacija zaposlenika

Ukupna vrijednost projekta: 28.749.579,16 HRK
EU sufinanciranje projekta: 8.558.298,03 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 23.01.2017.-23.07.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Ilija Ponjavić, e-mail: i.ponjavic@raus.hr, tel: +385 42 305 112
Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika MARLEX d.o.o.